פירוק ופינוי אסבסט

בישראל קיימים חוקים מחמירים בנוגע לאסבסט ופינויו.

בעבר נעשה שימוש נרחב באסבסט בבניה. כיום, בשל הסיכון הממשי לבריאות בעקבות חשיפה לאסבסט תהליך פינויו דורש הכשרה מיוחדת ומיומנות מקצועית וכן מחייב פינוי לאתרים מיוחדים.

חברת א. ניר עובדת בשיתוף פעולה עם קבלני משנה מאושרים ע״י המשרד להגנת הסביבה הדואגים לפירוק ופינוי אסבסט עפ"י כל הנהלים והעברת החומר המסוכן לאתרי הטמנה מורשים בלבד. עבודת הפירוק והפינוי מתבצעת ביעילות מירבית ובאופן מקצועי ובהתאם לכל התקנים הקיימים.

פירוק ופינוי אסבסט

בישראל קיימים חוקים מחמירים בנוגע לאסבסט ופינויו.

בעבר נעשה שימוש נרחב באסבסט בבניה. כיום, בשל הסיכון הממשי לבריאות בעקבות חשיפה לאסבסט תהליך פינויו דורש הכשרה מיוחדת ומיומנות מקצועית וכן מחייב פינוי לאתרים מיוחדים.

חברת א. ניר עובדת בשיתוף פעולה עם קבלני משנה מאושרים ע״י המשרד להגנת הסביבה הדואגים לפירוק ופינוי אסבסט עפ"י כל הנהלים והעברת החומר המסוכן לאתרי הטמנה מורשים בלבד. עבודת הפירוק והפינוי מתבצעת ביעילות מירבית ובאופן מקצועי ובהתאם לכל התקנים הקיימים.

גלילה למעלה דילוג לתוכן